საქართველოს სასამართლო მეცნიერებათა აკადემია მრავალი პროფილის პროფესიული ორგანიზაციაა. აკადემიის ძირითადი მიზნებია:

 • სასამართლო მეცნიერებების განვითარება;
 • ამ სფეროში თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაცნობაა და გაზიარება;
 • სემინარების, ტრეინინგების, სასწავლო კურსებისა და სამეცნიერო შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება;
 • სასამართლო მეცნიერებებით დაინტერესებული ადამიანებისათვის სასურველი გარემოს შექმნა;

 

ertad

 • აკადემია ასევე მიზნად ისახავს მსოფლიო აღიარების მოპოვებას, როგორც სასამართლო მეცნიერებების მაღალკვალიფიციური პროვაიდერი. შესაბამისად;
 • აკადემიის სტრუქტურის გაძლიერება და კონსოლიდაცია;
 • სხვადასხვა ქვეყნების მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების ჩართვა აკადემიის მუშაობაში;
  ამ სფეროში მაღალი კომპეტენციის მიღწევა;
 • სხვა მსგავს ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • საქართველოში საექსპერტო ლაბორატორიების მომზადება, რათა მათ განახორციელონ თანამედროვე პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საქმიანობა სათანადო კომპეტენციისა და ხარისხის გარანტიით.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასამართლო მეცნიერებათა აკადემიაში.ჩვენი კარი მუდამ ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის. 

wic2018